Development in organization part II

Development in organization part II

Last time I described the most common forms of staff development in the organization. This time, I’ll try to hint, how to put this knowledge into practice. For a start it is worth analyzing the current situation of a particular employee / group of employees, and...

Rozwojoffnia

QPSYCHOLOGY zostało Partnerem Rozwojoffnia ? meet your tutor – przedsięwzięcia skierowanego do osób młodych, które za cel swoich działań postawiły sobie rozwój kompetencji przydatnych na rynku pracy. Projekt rozpoczyna jednodniowy event w formie seminarium/...