BADANIE MOCNYCH STRON PRACOWNIKÓW

Celem badania jest poznanie mocnych stron pracowników: ich zdolności, zainteresowań, cech wyróżniających. Dzięki temu możliwe jest lepsze dopasowanie wykonywanych zadań do ich potencjału.

Przed rozpoczęciem badań przeprowadzamy rozmowy z osobami reprezentującymi organizację oraz pracowników z poszczególnych grup stanowisk na temat specyfiki ich pracy. Następnie dobieramy odpowiednie narzędzia badawcze w postaci standaryzowanych testów psychologicznych oraz autorskich kwestionariuszy. Badania są przeprowadzane on-line.
Po zakończeniu badań każdy pracownik otrzymuje raport z przygotowanym profilem swoich mocnych stron oraz wskazówkami do rozwoju. Raporty udostępniane są również kadrze managerskiej. Istnieje też możliwość odbycia rozmów z osobą przeprowadzającą badanie w celu ustalenia możliwych ścieżek rozwoju kariery danego pracownika.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

7 + 13 =

QPSYCHOLOGY

Ul. Barska 17
30-307 Kraków

WARSZTATY, SZKOLENIA I BADANIA

W razie pytań odnośnie oferty warsztatów
szkoleń i badań rozwojowych lub możliwości
współpracy prosimy o kontakt:
tel: 0048 502 399 723
e-mail: info@qpsychology.pl

POMOC PSYCHOLOGICZNA i COACHING

W wypadku zainteresowania pomocą psychologiczną lub coachingiem prosimy o kontakt:
tel: 0048 662 363 222
e-mail: gabinet@qpsychology.