PL/ENG
       

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Celem psychoterapii jest poprawa stanu psychicznego danej osoby oraz dokonanie zmian w jej sposobie zachowania, myślenia i przeżywania na bardziej przystosowawczy.

W ramach psychoterapii oferowana jest pomoc w następujących obszarach:

 • aktualne problemy w życiu osobistym i zawodowym
 • problemy w związku
 • problemy w kontaktach z innymi ludźmi
 • obniżony nastrój, depresja
 • objawy lękowe i nerwicowe
  problemy związane ze stresem
 • problemy związane z utratą (rozstanie, śmierć bliskiej osoby)
 • problemy adaptacyjne
 • wypalenie zawodowe
 • obniżone poczucie własnej wartości

Psychoterapia jest prowadzona w paradygmacie psychodynamicznym, który kładzie nacisk na nieświadome procesy, jakie przejawiają się w aktualnym zachowaniu danej osoby. Najważniejszymi aspektami psychoterapii psychodynamicznej są samoświadomość i zrozumienie wpływu przeszłych wydarzeń na obecne zachowanie. To podejście umożliwia zbadanie nierozwiązanych konfliktów i objawów wynikających z przeszłych dysfunkcyjnych relacji. Diagnoza problemów jest formowana wspólnie z daną osobą przez cały okres procesu terapeutycznego. Psychoterapia oferowana jest w dwóch formach:

TERAPIA WGLĄDOWA, której celem jest rozwiązanie konfliktów wewnętrznych, usunięcie niektórych mechanizmów obronnych oraz redukcja objawów. Podczas terapii treści nieświadome i podświadome są analizowane. Terapeuta jest mniej aktywny, za to konfrontujący i interpretujący. Celem interpretacji ma być uzyskanie przez daną osobę wgladu w przyczyny swojego stanu emocjonalnego czy swoich zachowań. Taki proces jest najczęściej długotrwały, a jego efektem są znaczące zmiany w osobowości danej osoby oraz znaczna poprawa jej sposobu funkcjonowania w życiu.

TERAPIA WSPIERAJĄCA, której celem jest odzyskanie równowagi emocjonalnej, redukcja strachu i lęku, adaptacja do wydarzeń dnia codziennego. Terapeuta jest dość aktywny, zachęca do dialogu, unika interpretacji i innych technik mających wywołać mechanizmy obronne. Terapia wspierajaca może być krótko i długoterminowa. Na początku terapii nie jest możliwe określenie daty jego zakończenia; proces ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Sesje terapeutyczne jednej osoby odbywają się raz w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się 2 razy w tygodniu), zawsze o tej samej porze i trwają 50 minut każda.

Konsultacje mogą dotyczyć diagnozy osobowości, zdolnosci i potencjału albo koncentrować się na rozwiązaniu aktualnie zgłaszanego problemu. Polegają na rozmowie prowadzonej w celu zebrania szczegółowych informacji na temat zgłaszanej trudnosci. Może pojawic się konieczność wykonania odpowiednich testów psychologicznych.

Na proces konsultacyjny składa sie 1-3 spotkań, każde trwa 50 minut.

made by robotystudio 2014