Rozwojoffnia

QPSYCHOLOGY zostało Partnerem Rozwojoffnia ? meet your tutor – przedsięwzięcia skierowanego do osób młodych, które za cel swoich działań postawiły sobie rozwój kompetencji przydatnych na rynku pracy. Projekt rozpoczyna jednodniowy event w formie seminarium/...