Psychoterapia indywidualna

Celem psychoterapii jest poprawa stanu psychicznego danej osoby oraz dokonanie zmian w jej sposobie zachowania, myślenia i przeżywania na bardziej przystosowawczy.
W ramach psychoterapii oferujemy pomoc w następujących obszarach:

 • aktualne problemy w życiu osobistym i zawodowym
 • problemy w związku
 • problemy w kontaktach z innymi ludźmi
 • obniżony nastrój, depresja
 • objawy lękowe i nerwicowe
 • problemy związane ze stresem;
 • problemy związane z utratą (rozstanie, śmierć bliskiej osoby)
 • problemy adaptacyjne
 • wypalenie zawodowe
 • obniżone poczucie własnej wartości
Psychoterapia prowadzimy w paradygmacie psychodynamicznym, który kładzie nacisk na nieświadome procesy, jakie przejawiają się w aktualnym zachowaniu danej osoby. Najważniejszym aspektami psychoterapii psychodynamicznej są samoświadomość i zrozumienie wpływu przeszłych wydarzeń na obecne zachowanie. To podejście umożliwia zbadanie nierozwiązanych konfliktów i objawów wynikających z przeszłych dysfunkcyjnych relacji. Diagnoza problemów jest formowana wspólnie z daną osobą przez cały okres procesu terapeutycznego.
Psychoterapia oferowana jest w dwóch formach:

 • terapia wglądowa, której celem jest rozwiązanie konfliktów wewnętrznych, usunięcie niektórych mechanizmów obronnych oraz redukcja objawów.
 • terapia wspierająca, której celem jest odzyskanie równowagi emocjonalnej, redukcja strachu i lęku, adaptacja do wydarzeń dnia codziennego.

Na początku terapii nie jest możliwe określenie daty jego zakończenia; proces ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Sesje terapeutyczne jednej osoby odbywają się raz w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się 2 razy w tygodniu), zawsze o tej samej porze i trwają 50 minut każda.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

12 + 14 =

QPSYCHOLOGY

Ul. Barska 17
30-307 Kraków

WARSZTATY, SZKOLENIA I BADANIA

W razie pytań odnośnie oferty warsztatów
szkoleń i badań rozwojowych lub możliwości
współpracy prosimy o kontakt:
tel: 0048 502 399 723
e-mail: info@qpsychology.pl

POMOC PSYCHOLOGICZNA i COACHING

W wypadku zainteresowania pomocą psychologiczną lub coachingiem prosimy o kontakt:
tel: 0048 662 363 222
e-mail: gabinet@qpsychology.