PL/ENG
       

WARSZTATY ROZWOJOWE

Szkolenia rozwojowe to zajęcia grupowe skierowane do osób pragnących lepiej poznać siebie, nawiązywać i utrzymywać satysfakcjonujące kontakty z innymi ludźmi, działać efektywnie i radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego.

Przykładowe tematy warsztatów to:

  • wzmacnianie własnej odporności psychicznej
  • zwiększanie pewności siebie
  • jak motywować siebie do działania i osiągać swoje cele?
  • jak radzić sobie ze stresem w pracy i życiu osobistym?

Jesteśmy też otwarci na inne propozycje tematów warsztatów.

Warsztaty rozwojowe trwają zazwyczaj od 2 do 8 godzin dydaktycznych. Są prowadzone metodami aktywnymi w formie ćwiczeń indywidualnych, w parach, lub małych grupach, odgrywania scenek czy dyskusji. Pojedynczy warsztat może zawierać także krótkie porcje wiedzy teoretycznej. Każdy uczestnik otrzymuje materiały drukowane oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne. Wszystkie warsztaty prowadzone są według autorskich programów.

made by robotystudio 2014