PL/ENG
       

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Warsztaty to spotkania grupowe mające na celu pogłębienie ich wiedzy z licznych tematów związanych z rodzicielstwem oraz nabycie nowych umiejętności niezbędnych w procesie wychowywania dzieci i towarzyszenia im w rozwoju.

Przykładowe tematy warsztatów to:

  • jak odkryć i rozwijać zdolności u dzieci?
  • jak stymulować rozwój maluchów poprzez zabawę?
  • jak rozmawiać z dziećmi o uczuciach i emocjach?
  • jak rozmawiać z dziećmi o seksie?
  • jak wspierać samodzielność u dzieci?

Jesteśmy też otwarci na inne propozycje tematów zajęć. Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi w formie ćwiczeń indywidualnych, w parach, lub małych grupach, odgrywania scenek czy dyskusji na forum. Każdy warsztat zawiera także krótkie porcje wiedzy przekazywanych w formie mini-wykładów. Każdy uczestnik otrzymuje materiały drukowane oraz kolorowe zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.Wszystkie warsztaty są prowadzone według autorskich programów. Warsztaty trwają zazwyczaj od 3 do 5 godzin dydaktycznych.

made by robotystudio 2014