PL/ENG
       

WARSZTATY DLA PROFESJONALISTÓW

Sesje szkoleniowe dla profesjonalistów mają na celu poznanie przez psychologów, pedagogów i innych specjalistów nowych narzędzi i metod pracy z rodzicami.

Warsztaty stanowią świetną okazję do wymienienia się doświadczeniem pomiędzy uczestnikami. Podczas warsztatów prezentowane jest Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA). Jest to metodologia prowadzenia spotkań konsultacyjnych oparta na zasobach klienta – jego wiedzy, umiejętnościach, talentach oraz tym, co do tej pory robił, a co przynosiło pożądane rezultaty. Są prowadzone metodami aktywnymi w formie ćwiczeń indywidualnych, w parach, lub małych grupach, odgrywania scenek czy dyskusji na forum.
Każdy warsztat zawiera także krótkie porcje wiedzy przekazywane w formie mini-wykładów. Każdy uczestnik otrzymuje materiały drukowane oraz kolorowe zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach. Wszystkie warsztaty są prowadzone według autorskich programów. Warsztaty dla profesjonalistów trwają zazwyczaj 8 godzin dydaktycznych.

made by robotystudio 2014