PL/ENG
       

SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia rozwojowe to zajęcia grupowe skierowane do osób pragnących lepiej poznać siebie, nawiązywać i utrzymywać satysfakcjonujące kontakty z innymi ludźmi, działać efektywnie i radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego.

Przykładowe tematy warsztatów to:

  • wzmacnianie własnej odporności psychicznej
  • jak motywować siebie do działania i osiągać swoje cele?
  • jak radzić sobie ze stresem w pracy i życiu osobistym?

Jesteśmy też otwarci na inne propozycje tematów szkoleń. Szkolenia rozwojowe trwają zazwyczaj od 6 do 8 godzin dydaktycznych. Są prowadzone metodami aktywnymi w formie ćwiczeń indywidualnych, w parach, lub małych grupach, odgrywania scenek czy dyskusji na forum. Każde szkolenie zawiera także krótkie porcje wiedzy teoretycznej. Każdy uczestnik otrzymuje materiały drukowane oraz kolorowe zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. Wszystkie szkolenia prowadzone są według autorskich programów.

made by robotystudio 2014