PL/ENG
       

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI

Organizacjom (firmom, uczelniom, organizacjom non-profit) oferujemy szyte na miarę szkolenia.

Przykładowe tematy szkoleń to:

  • motywowania i rozwoju potencjału pracowników
  • komunikacji interpersonalnej
  • radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
  • szkolenia integracyjne i dotyczące budowania zespołu.

Szkolenia z wszystkich powyższych obszarów oferowane są również w języku angielskim.

Przed każdym szkoleniem dokonujemy analizy potrzeb szkoleniowych poprzez szczegółową rozmowę z osobami odpowiedzialnymi za organizację szkolenia oraz minimum jednym jego uczestnikiem na temat danej organizacji, wykonywanych zadań, pojawiających się trudności i wyzwań oraz zachodzących interakcji interpersonalnych. Szkolenia prowadzone są metodami aktywnymi w formie ćwiczeń indywidualnych, w parach, lub małych grupach, analizy przypadku, odgrywania scenek czy dyskusji na forum. Wiedza przekazywana jest w formie mini-wykładów. Niektóre ćwiczenia z pracy indywidualnej (np. z komunikacji) lub grupowej (np. z budowania zespołu) są nagrywane na kamerę cyfrową a następnie prezentowane uczestnikom, aby omówić błędy czy ułatwić analizę zachodzących procesów – dzięki temu możliwy jest głębszy wgląd oraz wzmacniany jest proces uczenia się. Z każdego szkolenia istnieje możliwość przygotowania raportu ewaluacyjnego.

made by robotystudio 2014