PL/ENG
       

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Celem udziału w konsultacjach psychologicznych jest określenie trudności i oczekiwań danej osoby oraz odpowiedniej formy pomocy.

Konsultacje mogą dotyczyć diagnozy osobowości, zdolności i potencjału albo koncentrować się na rozwiązaniu aktualnie zgłaszanego problemu. Polegają na rozmowie prowadzonej w celu zebrania szczegółowych informacji na temat zgłaszanej trudności. Może pojawić się konieczność wykonania odpowiednich testów psychologicznych.

Na proces konsultacyjny składa się 1-3 spotkań, każde trwa 50 minut.

made by robotystudio 2014