PL/ENG
       

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Konsultacje są skierowane do rodziców doświadczających problemów wychowawczych lub mających wątpliwości, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo.

Zagadnienia jakie mogą być podejmowane to brak przestrzegania zasad, nie wypełnianie obowiązków domowych i szkolnych, notoryczne kłamanie, wagarowanie, zachowania agresywne czy niebezpieczne dla zdrowia bądź życia dziecka. Proces konsultacyjny składa się z 1-3 spotkań, z których każde trwa 60 minut.

made by robotystudio 2014