PL/ENG
       

COACHING ROZWOJOWY

Coaching rozwojowy to metoda pracy jeden na jeden wspierająca dokonywanie zmian w własnym życiu zawodowym lub osobistym oraz zwiększanie efektywność własnych działań.

Coach pomaga klientowi w zaplanowaniu zmian, zmotywowaniu się do działania, rozpoznaniu swoich mocnych strony oraz wypracowaniu sposobów na osiąganie ważnych dla siebie celów.
Coaching jest także metodą rozwoju pracowników, dzięki której firma może osiągnąć szereg korzyści, takich jak:

  • wzmocnienie firmy poprzez rozwijanie indywidualnych kompetencji pracowników i kształtowanie odpowiednich postaw i umiejętności,
  • oszczędność czasu i środków finansowych,
  • podniesienie wydajności pracy,
  • wzmocnienie efektów szkoleń w organizacji dzięki wsparciu wdrożenia pożądanych zmian i umiejętności w praktyce,
  • zwiększenie motywacji pracowników do działania.

Proces coachingowy to cykl 2-10 spotkań co 2-4 tygodnie, z których każde trwa między 60 a 90 minut. Przed pierwszą sesją kontaktujemy się z klientem osobiście lub telefonicznie w celu ustalenia indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Proces coachingowy prowadzimy w taki sposób, aby nie kolidował z codziennymi obowiązkami czy zadaniami zawodowymi. Pomiędzy sesjami klient coachingu ma możliwość kontaktowania się z coachem za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu. Prowadzimy także coaching na odległość poprzez Skype lub telefonicznie. Pracujemy również w języku angielskim.

made by robotystudio 2014