PL/ENG
       

BADANIE SATYSFAKCJI Z PRACY

Celem badania satysfakcji z pracy jest poznanie opinii osób zatrudnionych w danej organizacji na temat ich pracy.

Dzięki temu możliwe jest odkrycie, w jakich obszarach komunikacja z pracownikami jest zakłócona, jakie czynniki mogą powodować zmniejszenie ich motywacji do pracy oraz co można zrobić, aby temu przeciwdziałać.

Przed rozpoczęciem badań przeprowadzamy rozmowy z osobami reprezentującymi organizacje oraz pracowników na temat specyfiki pracy w danej firmie.

Następnie wszyscy pracownicy zostają poproszeni o wypełnienie specjalnie przygotowanych w tym celu kwestionariuszy. Badania są przeprowadzane on-line i maja charakter anonimowy, każdy pracownik otrzymuje mailem link kierujący do strony, na której umieszczono baterie kwestionariuszy. Po zakończeniu badania i analizie jego rezultatów, zarówno kierownictwo firmy jak i każdy z uczestników badania otrzymuje pisemny raport dotyczący wyników badań ogółu pracowników.

made by robotystudio 2014