PL/ENG
       

BADANIE MOCNYCH STRON PRACOWNIKÓW

Celem badania jest poznanie mocnych stron pracowników – ich zdolności, zainteresowań, cech wyróżniających.

Dzięki badaniom możliwe jest lepsze dopasowanie wykonywanych zadań do ich potencjału. Przed rozpoczęciem badań przeprowadzamy rozmowy z osobami reprezentującymi organizacje oraz pracowników z poszczególnych grup stanowisk na temat specyfiki ich pracy. Następnie dobieramy odpowiednie narzędzia badawcze w postaci standaryzowanych testów psychologicznych oraz autorskich kwestionariuszy. Badania są przeprowadzane on-line. Po zakończeniu badań każdy pracownik otrzymuje raport z przygotowanym profilem swoich mocnych stron oraz wskazówkami do rozwoju. Raporty udostępniane są również kadrze managerskiej. Istnieje też możliwość odbycia rozmów z osobą przeprowadzającą badanie w celu ustalenia możliwych ścieżek rozwoju kariery danego pracownika.

made by robotystudio 2014