PL/ENG
       
Navigation
Kurs Coachingu Rodzicielskiego 2018/19
22/05/2018
Niedawno obchodziliśmy 4-te urodziny QPSYCHOLOGY, teraz ogłaszamy organizację 4-tej edycji Kursu Coachingu Rodzicielskiego. Nowa edycja obejmuje 90 godzin dydaktycznych pracy z trenerami praktykami oraz kilkadziesiąt godzin pracy własnej. Celem kursu jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, wychowawczej i rodziny oraz nabycie umiejętności coachingowych i specjalistycznych niezbędnych w pracy z rodzicami, jak i zaplanowanie własnej ścieżki rozwojowej. Zajęcia będą odbywały się w Krakowie, w weekendy na przełomie października 2018 i lutego 2019 r. Kurs jest przeznaczony jest dla osób, które mają choć niewielkie doświadczenie Czytaj dalej
4-te urodziny QPSYCHOLOGY
02/04/2018
Jeszcze niedawno pracowaliśmy nad stworzeniem marki QPSYCHOLOGY, a teraz nasza firma obchodzi już 4-te urodziny! Z tej okazji podjęliśmy działania w 4 obszarach, które mają na celu jeszcze pełniejsze wsparcie w rozwoju obecnych i przyszłych klientów QPSYCHOLOGY:
  1. Tematyczne procesy coachingowe skierowane do rodziców – pierwszy dotyczy wspierania rozwoju talentów u dzieci.
  2. Reaktywacja bloga Positive Organizational Psychology - pierwszy wpis po przerwie już wkrótce!
  3. Super promocja na sesje life-coachingu i coachingu karier - teraz to nasi klienci decydują, jaką kwotę chcą przeznaczyć na ten cel*
  4. Zmiany na stronie qpsychology.pl mające zwiększyć jej użyteczność.
Czytaj dalej
CHCESZ WIEDZIEĆ CO U NAS SŁYCHAĆ?
HISTORIA I WARTOŚCI

GENEZA

QPSYCHOLOGY powstała w wyniku
zafascynowania człowiekiem jako osobą
z jej potrzebami, pragnieniami, złożonością
osobowości
Ciekawość wzbudzały motywy działania człowieka, nie do końca
uświadamiane, a także nieograniczony potencjał rozwojowy każdej
osoby. Pojawiła się chęć wspierania ludzi w ich zmaganiach z proble-
mami i wyzwaniami życia codziennego oraz pomagania im w tym, by
mogli urzeczywistnić swój potencjał i doświadczyć uczucia szczęścia.
Lata poświęcone na studiowanie tajemnic ludzkiej duszy i umysłu oraz
prace z ludźmi w różnych kontekstach: klinicznym, organizacyjnym,
edukacyjnym czy związanym z życiem codziennym, pozwoliły na częś-
ciowe odkrycie i zrozumienie tego, kim jest i jaki jest człowiek.
Wzmocniły też przekonanie, że nie istnieją granice poznania psychiki
ludzkiej.

WYRÓŻNIKI

W QPSYCHOLOGY:

Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta – badamy jego potrzeby
i dostosowujemy do nich odpowiednie metody i narzędzia pracy.

Charakteryzujemy się kompleksowością usług – zarówno klienci indy-
widualni (osoby prywatne, rodzice) jak i zorganizowani (zespoły projek-
towe, całe organizacje) mogą w jednym miejscu skorzystać z kilku rodza-
jów usług przyczyniających się do ich rozwoju osobistego i/lub zawo-
dowego.

Oferujemy usługi bazujące zarówno na sprawdzonych metodach, jak
i najnowszych odkryciach w dziedzinie psychologii, które mogą być wykorzy-
stane do działań praktycznych oraz metodach znanych i sprawdzonych
w krajach zachodnich, ale w Polsce jeszcze rzadko lub w ogóle nie wykorzy-
stywanych.

Stawiamy na samodoskonalenie i nieustanny rozwój – zarówno naszych
klientów, jak i nas samych.

Kładziemy również nacisk na dyskrecję oraz przestrzeganie zasad
etycznych w każdym obszarze działalności.

NAZWA
Nazwa QPSYCHOLOGY wywodzi sie z języka angielskiego i odnosi się do
wykorzystania osiągniec psychologii jako nauki w praktyce, w istotnych ob-
szarach funkcjonowania człowieka. Przedrostek ‘Q’ pochodzi od kilku słów,
w tym:
ZAŁOŻYCIELKA
AGNIESZKA BOŻEK


Jestem psychologiem – z tą rolą zawodową utożsamiam się
najbardziej. Pracuję jako psycholog – psychoterapeuta,
trener umiejętności intra- i interpersonalnych, coach
a także konsultant ds. rozwoju potencjału
pracowników w organizacjach.

Ukończyłam:
Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim
Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
Zaawansowane Szkolenia Trenerskie w Pracowni Psychologicznej
Szkołę Coachów MERITUM
oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu trenerstwa,
coachingu, zarządzania ludźmi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk
i staży w firmach szkoleniowych, na oddziałach psychiatrycznych
stacjonarnych i dziennych oraz w ramach wolontariatu jako
psycholog w Dziennym Ośrodku Socjoterapii i Poradni Zdrowia
Psychicznego. Pracowałam na etacie na stanowiskach
administracyjnych i specjalistycznych (Specjalista ds. personalnych,
Specjalista ds. administracji, logistyki szkoleń i EFS,
Psycholog-Trener). Od marca 2013 pracuję na własny rachunek.

Przyjmuję w prywatnym gabinecie psychologiczno-
psychoterapeutycznym,
gdzie udzielam konsultacji
psychologicznych dorosłych w nurcie psychodynamicznym.Jako trener przygotowuję i prowadzę warsztaty
i szkolenia z umiejętności osobistych i społecznych dla
studentów i osób pracujących zawodowo. Moje flagowe dwa
tematy to motywowanie siebie i innych do działania oraz
radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie syndromowi
wypalenia zawodowego. Prowadzę również szkolenia
integracyjne i team-building, dotyczące komunikacji
interpersonalnej, asertywności czy metod efektywnego
uczenia się.

Pracuję także jako coach, wspierając klientów
indywidualnych i pracowników firm w ich rozwoju.
Dodatkową moją specjalnością jest coaching rodzicielski.
Prowadzę indywidualne sesje dla rodziców oraz warsztaty dla
rodziców i profesjonalistów. Jestem współtwórcą, koordyna-
torem i współprowadzącą zajęcia w pierwszej w Polsce Szkole
CoachówRodzicielskich. Przez wiele lat współpracowałam z
Fundacją Uniwersytet Dzieci, przygotowując scenariusze i
współprowadząc warsztaty psychologiczne dla dzieci oraz
wykłady i warsztaty dla rodziców.

Od kilku lat aktywnie działam w obszarze nauki w ramach
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Instytutu Karola Wojtyły-Fundacji Naukowej. Jako
naukowiec prowadzę badania w obszarze psychologii
pozytywnej (głównie organizacyjnej) – w szczególności
interesują mnie zagadnienia motywacji do pracy oraz
zaangażowania w pracę.

Personal development
30/06/2018  0 COMMENTS

The holiday season has begun. If you haven’t gone on holiday yet, you’re probably thinking about it intensively. In the atmosphere of general slackness, it is difficult to think about the development of professional competences. Especially if you have just completed a series of training, coaching or mentoring programs. That’s why today I will not describe another method of professional development, but I would like to encourage you to spent some time on your personal development.                               Read more

Value of the 360 degree feedback
30/05/2018  0 COMMENTS

To better know our strengths and areas for development, we can ask people who have had the opportunity to observe us in different situations and to cooperate with us on various projects. One of the methods that allows us to receive feedback from others about our competences is a 360 degree feedback.

A 360 degree feedback is a systematic collection of performance data obtained by an employee (usually a middle or senior manager), based on Read more

CHCESZ PRZECZYTAĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagany)

Temat

Wiadomość

JAK MOŻEMY POMÓC?

QPSYCHOLOGY

Agnieszka Bożek
Ul. Zamkowa 19/10
30-301 Kraków
NIP: 6772193120

SZKOLENIA I BADANIA

W razie pytań odnośnie oferty szkoleń
i badań rozwojowych lub możliwości
współpracy prosimy o kontakt:
tel: 0048 502 399 723
e-mail: info@qpsychology.pl

POMOC PSYCHOLOGICZNA

W wypadku zainteresowania pomocą
psychologiczną lub wsparciem dla rodziny
prosimy o kontakt:
tel: 0048 662 363 222
e-mail: gabinet@qpsychology.pl
Agnieszka Bożek
Ul. Zamkowa 19/10
30-301 Kraków
NIP: 6772193120

tel: 0048 502 399 723
e-mail: info@qpsychology.pl
e-mail: gabinet@qpsychology.pl
tel: 0048 662 363 222
made by robotystudio 2014
strzałka do góry